Muutes Euroopat nutikamaks parema joodi varustatusega

 

Ühtlustatud joodi monitooring Euroopas võib kaotada joodi defitsiidi negatiivse mõju tervisele, sealhulgas kognitiivsetele puudustele.

 

Greifswaldi Meditsiiniülikoolis on loodud uus infrastrukuur edendamaks ühtlustatud joodi tarbimist Euroopas ja mujalgi. Euroopa Liit toetab 27 Euroopa riigi teadlasi nende püüdluses tegelda joodi puudusega ja sellest tulenevatest negatiivsetest mõjudest tervisele. Greifswaldi Meditsiiniülikool koordineerib EUthyroidi võrgustikku, üle-Euroopalist algatust joodi puuduse vähendamiseks.

 

Ülemaailmne Tervise Organisatsioon on seisukohal, et monitooring on võtmetähtsusega joodi tarbimise parendamise jätkusuutlikkusele.

 

Joodi defitsiit on kilpnäärmehaiguste tähtsaim riskifaktor täiskasvanute ja laste seas. Eriti rasedatel ja imetavatel naistel on suurenenud vajadus joodi järele tagamaks nende laste optimaalset arengut. Intelligentsi langus muutunud aju arengust on tingitud joodi puudusest raseduse ajal.

 

Joodi puudus on välditava ajukahjustuse peamine põhjus maailmas ja ÜTO on aastaid hoiatanud, et eurooplased on järjest enam mõjustatud joodi puuduse tagajärgedest.

 

Andmed joodi tarbimise kohta on puudulikud

Paljud maailma piirkonnad on ÜTO andmetel joodivaesed. Euroopas on joodi tarbimine regiooniti erinev ja seal, kus preventsiooni programmid on olemas, ei ole nad ühtlustatud. Seetõttu on Euroopa segadik joodi tarbimise ja joodi tarbimise vältimisest. Enamgi veel, preventsiooni programmid vajavad pidevat jälgimist, et tagada muuvaid vajadusi, kuna joodi üle- ja alatarbimine põhjustavad ebasoodsaid tagajärgi. “Euroopas on palju kogemusi rahvusvahelisel ühtlustamisel, kuid joodi puuduse juhtumil ei kasuta me neidütles EUthyroidi partner Professor John Lazarus Cardiffi Ülikoolist, kes on ühtlasi ka Iodine Global Network’i (Joodi Globaalse Võrgustiku) Lääne- ja Kesk-Euroopa piirkondlik koordinaator. EUthyroid lõi jõu efektiivsemate preventsioonimeetodite toetuseks.”

Üksikutes Euroopa maades toimub regulaarne monitooring, kuid nende meetodid ja tulemused ei ole ühtlustatud, mis takistavad sobilike võrdlevate analüüside teostamist. Epidemioloog professor Henry Völzke Greifswaldi Meditsiiniülikoolist, ühtlasi EUthyroid projekti koordinaator, on tublisti vaeva näinud, et sellisest olukorrast Euroopas jagu saadakuna puudub joodi tarbimise ühtlustatud andmebaas võime ainult oletada terviseprobleemide ulatusest, mis on tingitud joodi puudusest. EUthyroid annab võimaluse sellest ebarahuldavast olukorrast väljatulekuks.”

 

Infrastruktuur uuringute standardiseerimiseks valmis

Üks EUthyroidi põhilistest ülesannetest oli arendada vahendid, mis aitaks uurijatel ja nende õdedel läbi viia standardiseeritud monitooringut. EUthyroid on nüüdseks käivitanud laialdase koolituse infrastruktuuri.

EUthyroidi infrastruktuur sisaldab: standardiseeritud sotsiaalmajandusliku olukorra küsimustiku, mitmetes keeltes; juhendava video kilpnäärme ultraheliuuringuks populatsiooniuuringutes; onlain õppevahendi kujutise hindamiseks, mis põhineb kindlatel standarditel; detailsed laborijuhendid joodi ja kilpnäärme näitajate uuringu planeerimiseks, proovi kogumiseks ja käsitlemiseks. Soomes (Helsingis) on loodud EUthyroidi referentslaboratoorium võrdlemaks joodi määramist.

Professor Borislav Karanfilski, Euthyroidi koordinaator endisest Jugoslaavia Vabariigist Makedooniast, Rahvusliku Joodi Defitsiidi Komiteest, leiab, et need on väga vajalikud: “EUthyroidi vahendid on suurepärased ja katavad laialdaselt kõiki kaasaegse monitooringu aspekte. Ma toetan täielikult seda infrastruktuuri ja soovitan soojalt kõigile seda täielikult ära kasutada.”

Dr. Iris Erlund Rahva Tervise ja Heaolu Instituudist (THL) Helsingist on rahul, et võrreldavus on muutunud probleemiks. „Üldse, me peame rõhutama kvaliteeti inimuuringutes, kuna see aitab säästa vahendeid ning viib teaduse ja ühiskonna soovid kokku. Ärahoidmine on alati odavam.” THLi laboratoorium, mis on spetsialiseerunud toitumuslike ja kliinilise keemia analüüsidele, on EUthyroidi referentslaboratoorium.

EUthyroidi infrastruktuuri ja laboritevahelise võrdluse loomisega on tehtud esmasammud parendamaks joodi monitoorimist Euroopas. Professor Henry Völzke väidab: “Me oleme kindlad, et selle infrastruktuuri säilitamine pärast projekti lõppu jääb Euroopas ja isegi kogu maailmas vahendiks standardiseeritud monitooringuks.”

 

Taust

EUthyroidist

EUthyroid hõlmates 31 partnerit 27 riigist 3 miljoni euro suuruse eelarvega teeb olulise panuse praeguse joodi puuduse preventsiooni olukorra hindamisele Euroopas. UuringukonsortsiumEUthyroidJoodi de­tsiidi likvideerimise ja kilpnäärmehaiguste vältimise suunas Euroopas“ (# 634453) oli üheks ainult 67-st finantseeritud uuringuprojektist ligi 2200-st taotlejast, Euroopa Komisjoni uuest raamprogrammist Horizon2020.

 

Greifswaldi Meditsiiniülikool

Patsientide ravi, uurimistöö ja õpetus on kolm keskset sammast traditsioonilises Greifswaldi Meditsiiniülikoolis. Tänaseks päevaks on Greifswaldi Meditsiiniülikoolil uus linnak 21 kliinikuga, 19 instituudi ja muude asutustega. Üle 1700 meditsiinitudengi saavad oma väljaõppe Greifswaldi Meditsiiniülikoolis.

 

Joodi Globaalsest Võrgustikust

Joodi Globaalne Võrgustik (IGN) koosneb enam kui 100 piirkondlikust ja riiklikust koordinaatorist ja partnerorganisatsioonist üle kogu maailma, kes on seotud joodi puudusest jagusaamisega. IGN töötab tihedalt ÜTO ja UNICEF’iga ja toetab avalikku, era-, akadeemilist ja tsiviilsektorit globaalseid ja rahvuslikke kilpnäärmehaiguste vältimise programmide arendamisel ja juurutamisel.

http://ign.org

 

Veel fotosid: http://euthyroid.eu/press-photos/

 

 

Contact
EUthyroid Office
Project Manager: Matthew Spencer, PhD
Helmut-Qualtinger-Gasse 2/2, 1030 Wien
T
+43 1786-95 95 12
E
office@euthyroid.eu
W
www.euthyroid.eu

 

Universitätsmedizin Greifswald
EUthyroid-Coordinator: Prof. Dr. med. Henry Völzke
Institut für Community Medicine
Abteilung SHIP/Klinisch-Epidemiologische Forschung
EUthyroid-Koordinator: Prof. Dr. med. Henry Völzke
Walter Rathenau Str. 48, 17475 Greifswald
T +49 3834 86-75 41 oder 86 19 658
E
voelzke@uni-greifswald.de
W
www.medizin.uni-greifswald.de