Bela Adojaan

Bela Adojaan

Endokrinoloog / Meditsiinidoktor

Lõpetanud Haapsalu 1. keskkooli ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal. Omab kõrgema kategooria endokrinoloogi kvalifikatsiooni 1997. aastast. Kaitsnud doktoritöö “Lapseeas alanud insuliinisõltuva suhkurtõve immunoloogilised ja geneetilised tegurid Eestis” 1999. aastal Tartu Ülikooli juures.

Töötanud Endokrinoloogiahaigla peaarsti asetäitjana ja ambulatoorse osakonna juhatajana, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas assistendina ja endokrinoloogia eriala juhina. 1995–1998 oli  Eesti Endokrinoloogide Seltsi sekretär ja 1999–2002 juhatuse liige. Omab suurt kursuste ja konverentside  organiseerimise kogemust.

Eesti Osteoporoosi Seltsi asutajaliige, tegutsenud endokrinoloogia eksperdina. Saanud teadusgrante Eesti Teadusfondilt (“Insuliinsõltuva suhkurtõve immunoloogilised ja geneetilised markerid”, “Diabeet, osteoporoos ja menopaus”). On üle 10 rahvusvahelises väljaandes avaldatud teadusartikli autor. Teadustööde teemadeks valdavalt laste endokriinhaigused, nende epidemioloogia, immunoloogia ja geneetikaga seonduv. Esitanud teadusettekandeid rahvusvahelistel konverentsidel, olnud aktiivne lektor Eestis.

Koostanud õppevahendeid arstidele ja patsientidele — “Kasvuhäired” (1998), “Suhkruhaige toitumine” (1999), “Osteoporoos” (2001), “Perearstile insuliinravist” (2003). Erialaliselt pikemaajaliselt täiendanud end Saksamaal ja Soomes, lisaks iga-aastased osalused oma eriala konverentsidel.

Toomas Podar

Toomas Podar

Endokrinoloog / Meditsiinidoktor

Lõpetanud Tartu 2. Miina Härma nimelise keskkooli ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal (cum laude). Kõrgema kategooria endokrinoloog 1992. aastast.

Kaitsnud kandidaaditöö Moskva I Meditsiiniinstituudis, tervishoiumagistri kraadi Pittsburghi Ülikoolis ja doktoritöö Tartu Ülikoolis.

Esinenud plenaarettekannetega mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel. Saanud teadusgrante Eestist ja välismaalt.

Koordineerinud Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni ja Euroopa Liidu teadusprojekte Eestis. Juhendanud mitmeid residente, doktoritööd ja monograafia koostamist.

Töötanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas assistendi, dotsendi ja külalisprofessorina. Teadustööde teemadeks valdavalt endokriinhaiguste immunoloogia ja epidemioloogiaga seonduv.

On üle 30 rahvusvahelises väljaandes avaldatud teadusartikli autor. Täiendanud end pikemaajaliselt USA-s ja Saksamaal.

Töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liikmena 1995–1998, Endokrinoloogiahaigla peaarstina 1993–1999 ja endokrinoloogiaosakonna juhatajana 2000–2002. Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi endokrinoloogianõunik 1994–2000 ja Eesti Endokrinoloogide Seltsi esimees 1992–1998.

© Endokrinoloogiakeskus 2020